Koučink a semináře
+420 606680012
kontaktní formulář
jitka.baresova@iseminare.cz

Koučování

Koučování je jedna z variant, jak rozvíjet svou osobnost, poznávat sám sebe a učit se lépe využívat svých schopností a dovedností. Děje se tak pomocí rozhovoru, při kterém kouč nedirektivní formou  klienta podporuje a vede k objevování  a rozvoji skrytého potenciálu. Tím dochází ke zlepšování sebereflexe, sebevědomí a sebeúcty. Zvyšuje se schopnost  rozhodovat se a přijímat větší odpovědnost. Skrze změny myšlení, postojů a zlepšování vztahu k sobě sama se rozšiřují možnosti klienta.

Techniky koučování

Existují různé metody koučování, jež upřednostňují rozdílné techniky koučinku. Patří mezi ně například:

  • rozhovor
  • naslouchání
  • vizualizace
  • art terapie